Więcej informacji w załączniku
mamrota-nie-byloStowarzyszenie Górna Jeziorka  zaprosiło 31.01.2011  znanego nie tylko z serialu „Rancho” aktora Sylwestra  Maciejewskiego  na tradycyjne poniedziałkowe...
historia-stowarzyszenia     Trudno pisać o historii jak nie ma się jeszcze trzech lat. Może właśnie dlatego łączy nas się z przedszkolami, a Prezes uchodzi za najstarszego...
Wszystkie sprawozdania dotyczące stowarzyszenia, znajdują się poniżej.

ZEBRANIE WALNE

  Piątek i 13 maja  to bardzo dobra data na Zebranie  Walne  Górnej Jeziorki.   GODZINA  19.00,  WILCZORUDA - SZKOŁA.  Planowany porządek obrad:       

                      1. Powitanie przybyłych gości i członków stowarzyszenia /Prezes/

                     2.  Wybór przewodniczącego zebrania, przekazanie prowadzenia, przyjęcie porządku obrad.

                     3.  Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia  za 2015 rok  /Prezes/

                     4.  Dyskusja nad sprawozdaniem, wnioski.

                     5.  Wręczenie podziękowań sponsorom.

                     6.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej /Przewodniczący  Komisji/

                     7.  Podjęcie uchwał:    a/ udzielenie absolutorium Zarządowi za rok ubiegły

                                                     b/ akceptacja wniosków do pracy na rok bieżący

                     8.  Zakończenie obrad, podziękowania.

                    9.  Wspólne ognisko z kiełbaskami.