festyn-rodzinny-z-okazji-dnia-dziecka-i-powitania-lata-01062019     Festyn powinien być realizowany w roku ubiegłym, ale dobrze się stało, bo tern w byłej Szkole w Wilczorudzie został częściowo uporządkowany, a...
podsumowanieTo było wielkie zaskoczenie dla organizatorów czyli Górnej Jeziorki i Gminy Pniewy. Liczyliśmy, że przyjdzie 300 może 350 osób a po 30 minutach od...
Więcej informacji w załączniku
mamrota-nie-byloStowarzyszenie Górna Jeziorka  zaprosiło 31.01.2011  znanego nie tylko z serialu „Rancho” aktora Sylwestra  Maciejewskiego  na tradycyjne poniedziałkowe...
historia-stowarzyszenia     Trudno pisać o historii jak nie ma się jeszcze trzech lat. Może właśnie dlatego łączy nas się z przedszkolami, a Prezes uchodzi za najstarszego...
Wszystkie sprawozdania dotyczące stowarzyszenia, znajdują się poniżej.NASZE  – to Gmina Pniewy i Gminy sąsiadujące uczestniczące w LSR


NAJLEPSZE – to czym możemy się pochwalić, co znamy i cenimy, nasze mocne strony.

PRODUKTY  LOKALNE  tradycyjne, lokalne rzemiosło; usługi; produkty spożywcze, produkty  niematerialneDZIAŁANIA


1.          Szeroka informacja o realizacji programu i udziału w nim mieszkańców poprzez: plakaty,    ulotki,  informacje w internecie na naszej stronie, stronach gmin i szkół, na zebraniach w gminach, dotarcie do mieszkańców poprzez uczniów w szkołach. Informacja powinna zawierać: cele projektu, zasady wyboru PRODUKTU LOKALNEGO  terminy, sposoby realizacji.

2.         Zgłaszanie najlepszych produktów  będzie się odbywało przy aktywnym udziale organizatorów.  Zgłaszać można indywidualnie swój produkt, mogą zgłaszać organizacje i instytucje swoje działania, może również zgłosić  produkt  osoba postronna, za zgodą zainteresowanego.
3.         Ustalenie ostatecznej listy zgłoszonych NASZYCH  NAJLEPSZYCH  PRODUKTÓW LOKALNYCH opublikowanie w internecie i na plakatach. Informacje o sposobie wybierania najlepszego  produktu, ustalenie i podanie miejsca, terminu i programu imprezy finałowej.

4.        Impreza finałowa powinna się odbyć z jak największym udziałem mieszkańców naszych gmin, udziałem władz, mediów lokalnych i ogólnopolskich. Każdy obecny na imprezie będzie miał wpływ na wybór   PRODUKTÓW LOKALNYCH poprzez głosowanie. Ilość głosów z internetu, finału, oraz specjalnie powołanej  Komisji Wyboru, złożą się na ostateczny wybór NASZYCH NAJLEPSZYCH  produktów.  Przewiduje się również wyróżnienia.

5.         Planujemy nagrody rzeczowe i dyplomy dla dzieci, które zmobilizowały rodziców lub sąsiadów do udziału w projekcie. Dla wszystkich zgłoszonych  produktów  będą dyplomy,  dla najlepszych i wyróżnionych puchary i prezentacja w mediach, oraz  informacja minimum przez rok na stronach internetowych GÓRNEJ JEZIORKI, Gminy Pniewy i uczestniczących Gmin oraz Szkół.


SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ

      1.    Przygotowanie projektu dużego plakatu  i ulotek reklamowych  – 70szt  wydruk i rozwiezienie po sąsiednich Gminach i miejscowościach.
       Informacja internetowa bardziej szczegółowa umieszczona na naszej stronie, na stronach Gmin i Szkół. Musimy gruntownie przebudować naszą stronę i zwiększyć jej pojemność.
      Nasi przedstawiciele postarają się wprosić na na zebrania w Gminach, aby przedstawić nasz projekt.
      Dotrzemy do szkół w Gminie Pniewy i sąsiednich Gminach, aby poprzez dyrekcje, nauczycieli i dzieci przekazać informacje rodzicom i znajomym. Informacje przekazywane za pośrednictwem szkół muszą być bardzo dokładne i precyzyjne.

       2.   Po zapoznaniu się z informacjami z pkt. 1,  mieszkańcy przez 3-4 miesiące mają czas na zgłaszanie najlepszych  PRODUKTÓW LOKALNYCH.  Musimy w informacjach podać nr naszych telefonów i adres poczty internetowej.
      Przedstawiciel Górnej Jeziorki po zgłoszeniu  produktu  pojedzie go obejrzeć, sfotografować,  i wspólnie wypełnić Kartę Zgłoszenia (załącznik 1) Przewidujemy zgłoszenie 20 -30  produktów.

        3.        Sztab organizacyjny Stowarzyszenia ma 1 – 2  mc na ustalenie  listy zgłoszonych PRODUKTÓW LOKALNYCH  i  opublikowanie  jej w internecie na naszej stronie.
      Zaprojektowanie i wydrukowanie nowych plakatów i ulotek reklamowych  - 70szt z listą zgłoszonych  produktów, adresem naszej strony internetowej gdzie można będzie   głosować na wybrane  produkty  (Regulamin Wyboru – załącznik 2)
      Podanie na plakacie terminu, miejsca i programu imprezy finałowej.                                         

4.    Termin  Finału 1 – 2 mc po opublikowaniu listy zgłoszonych  PRODUKTÓW  LOKALNYCH Miejsce imprezy OSP Wilczoruda, lub Osieczek zalew.
Należy przygotować zaproszenia dla gości,  bilbordy z programem imprezy, materiały informacyjne
      Przygotowanie 20 -30 stoisk na najlepsze  produkty,  sceny, nagłośnienia, TOI TOI należy zlecić firmie zewnętrznej.
          Katering (coś z grilla + napój) nieodpłatny – 250 osób  dla: uczestników projektu i osób  głosujących na imprezie, organizatorów i zaproszonych gości.  Przewidujemy przybycie 600 – 700 osób.
         Po podsumowaniu głosów z internetu, publiczności z imprezy i Komisji Wyboru ogłoszone zostaną ostateczne wyniki, wręczone dyplomy, puchary i nagrody. Podziękowanie i  wręczenie dyplomów i nagród dla uczniów, którzy zachęcili rodziców, lub sąsiadów do udziału. 
        W czasie pracy sztabu organizacyjnego – podsumowania wyników, wypisywania dyplomów, dla uczestników finału będzie śpiewał i grał popularny zespół.

 

Wszystkie informacje na temat projektu, regulamin, a także karta zgłoszenia znajdują się w załącznikach TUTAJ.